Ansys 18.1 CFX-Solver Modeling Guide 手册

需积分: 50 566 浏览量 更新于2023-03-16 评论 1 收藏 11.94MB PDF 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
Xng1w
  • 粉丝: 1
  • 资源: 4
上传资源 快速赚钱