UG585 - Zynq-7000 All Programmable SoC Technical Reference Manu...

需积分: 16 219 浏览量 更新于2023-05-31 评论 收藏 15.54MB PDF 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
jacksong2021
  • 粉丝: 760
  • 资源: 71
上传资源 快速赚钱