BLE Mesh Profile Specification v1.0.pdf

需积分: 26 316 浏览量 更新于2023-05-27 评论 收藏 7.81MB PDF 举报
版权受限,无法下载
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
eric_pyt@qq.com
  • 粉丝: 130
  • 资源: 5
上传资源 快速赚钱